Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

IT

Digitale færdigheder + digitale dannelse = digital kompetencer

Vi bruger IT i alle fag,  når det er et relevant arbejdsredskab.

Vi arbejder målrettet på at elevernes digitale færdigheder  tilføres noget digital dannelse , så de opnår digital kompetence, som gør dem i stand til at manøvrere kritisk og med omtanke i det stadigt mere komplicerede  digitale landskab.

En meget vigtig kompetence er f.eks. beskyttelsen af den personlige, analoge identitet og hvordan man bruger sin digitale identitet  på fornuftig vis. Net-etik er en anden vigtig kompetence.

 

0. - 3. klasse

Generelt

Eleverne skal være fortrolighed med computerens/tablets almene betjening og kunne anvende Unilogin.

Ved afslutningen af 3. klasse skal eleverne:

Kunne logge på Elevintra
Kunne anvende ElevIntra i undervisningssammenhæng. Beskedsystemet skal være indarbejdet som elevernes kommunikationskanal.

Tekstbehandling
Kunne anvende de almindeligste funktioner i tekstbehandling og kende nogle grundlæggende regler for layout. Eleverne skal være i stand til at fremstille et dokument med tekst og egne fotos.

Billedbehandling
Kunne arbejde med et billedbehandlingsprogram, så de kan illustrere tekster med egne og indscannede/downloadede billeder. De skal kende de mest almindelige billedfil-formater.

Præsentation
Kunne lave simple præsentationer med billeder, tekster og overgange.

Internet
Kunne arbejde selvstændigt med (internetbaserede) undervisningsrelevante programmer.
Kunne søge i en velafgrænset datamængde og udvælge og kopiere oplysninger herfra til et emnearbejde.

 

4. - 6. klasse

Generelt

Efter 6 klasse skal eleverne være præsenteret for og kunne bruge forskellige relevante værktøjsprogrammer/-muligheder og de skal have afprøvet programmernes potentiale.

Ved afslutningen af 6. klasse skal eleverne:

Være helt fortrolige med Skoleintra, så ugeplaner, opslagstavlen, og afleverings- og samlemapper mm. indgår naturligt som daglige arbejdsredskaber.

Tekstbehandling
Beherske tekstbehandling, så de kan fremstille et dokument, der rummer illustrationer og grafiske elementer i et passende formateret layout.

Regneark
Kunne arbejde med formler, formatering og layout. De skal kunne bruge diagrammer til sammenligning af data.

Billedbehandling
Kunne arbejde med scanner og digitalt kamera (mobiltelefon). Beskære, manipulere og udveksle med andre programmer.
Være i stand til at optage og redigere korte videosekvenser.

Præsentation
Kunne lave præsentationer af emner og stofområder med billeder, tekster, lyd og links.

Lydbehandling
Kunne optage, bearbejde og anvende lyde i deres daglige arbejde. Indspille og mixe lyde og bearbejde og konvertere til et relevant format

Internet

Have indarbejdet gode arbejdsvaner og fornuftig adfærd på nettet

Kende Internettets opbygning, muligheder og faldgruber.

Have arbejdet med søgemaskiner, søgeregler, kildekritik og net-etik.

 

7. - 9. klasse

Generelt

Eleverne opfattes som PC-brugere.

Det forventes at eleverne ved de afsluttende prøver er i stand til at gennemføre prøverne ved brug af computer.

Det fortsatte arbejde med IT drejer sig om at vedligeholde de indlærte kompetencer i relevante sammenhænge, så eleverne nyttiggør IT i det daglige skolearbejde og udvikler en bevidst, refleksion kritisk tilgang til medierne.

Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne

Beherske brugen af SkoleIntra.

Internet
Vedligeholde og udvikle de indlærte kompetencer i relevante sammenhænge, så de udvikler en kvalificeret IT-brugeradfærd (digital dannelse)

Billedbehandling, layout og multimedie
Kunne kombinere tekst, billeder og lyd i et multimedieprogram ved brug af mikrofon, kamera, scanner, mobiltelefon/ipad m.v.

Kunne fremstille korte,relevante handlingsmættede eller instruktive videosekvenser.

Dataindsamling
Kunne udarbejde digitale spørgeskemaer.

Hjemmesider
Oprette og vedligeholde en mere avanceret hjemmeside, som omhandler et for klassen relevant emneområde.

Regneark
Selvstændigt kunne anvende regneark til diverse relevante opgaver.