Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

EMNEDAGE

Emnedage er én lærer, én klasse, én dag om ugen i 0. - 7.kl.

Læreren skifter flere gange på et semester.

Der er gode muligheder for amarbejde på tværs af klassetrin, når det er relevant.

Emnedage indeholder bl.a. discipliner fra fagene dansk, biologi, geografi, historie og kreative/praktiske/musiske fag.

Ofte er undervisningen organiseret i temaer, så man både kommer rundt om og dybt ned i et emne eller en kompetence.

“Timeløse fag” som færdselsundervisning, sexualundervisning, digital dannelse, Mulleaward, teaterforestillinger, ekskursioner, virksomhedsbesøg mv. bliver ofte lagt på emnedage