Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

KERNEOMRÅDER

I erkendelse af at vi ikke kan arbejde med at udvikle alle områder på én gang, har vi udvalgt 4 kerneområder, som vi har særlig opmærksomhed på i det pædagogiske arbejde.
Vi arbejder målrettet på især at få styrket netop disse fire dimensioner.
De 4 udvalgte kerneområder er:
 

Globalisering/international dimension

Vi befinder os i en verden, som bliver ”mindre og mindre” og som vi alle må forholde os til.
Det er vigtigt eleverne erhverver sig en stor viden om verden omkring os, det være sig Danmark, Norden, Europa osv.. Herunder hører også, at alle elever bør have godt kendskab til minimum to fremmedsprog.
Det tilstræbes, at alle elever på et tidspunkt i skoleforløbet oplever personlig kontakt ud over Danmarks grænser. Vi er altid i udlandet på 9. årgang.
 

Den praktiske, musiske og kreative dimension

I erkendelsen af at vi lærer og udvikler os på forskellig vis via brug af forskellige intelligenser(sanser), er det vigtigt, at alle elever på Lille Egede Friskole gennem hele skoleforløbet skal have mulighed for at udvikle de praktiske, musiske og kreative evner, dels i den daglige undervisning og dels gennem valgfag.
Det praktiske og det musisk-kreative bør være integreret i alle fagområder. Desuden skal det hele tiden kunne afspejles i valgfagstilbuddene.
 

Den kulturelle, historiske og demokratiske dimension

Vi er forankret i den grundtvigske tradition, hvor ”det levende ord”, fortællingen og samtalen er bærende elementer.
På Lille Egede Friskole er historisk læring og bevidstgørelse om dansk kultur et bærende element for den enkelte elevs erkendelse af oprindelse, ståsted og parathed til at indgå i demokratiske processer.
 

Den naturvidenskabelige dimension

Naturvidenskab er aktiviteter som tager sigte på at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen.

Eleverne på Lille Egede Friskole skal især bevidstgøres indenfor emnerne:
Krop, sundhed, natur, miljø, energi og teknologi, herunder betydningen af de store kredsløb og globale sammenhænge.
Undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at den styrker elevernes mulighed for personlig stillingtagen og ansvarsbevidsthed.

 
 :o)
Lille Egede Friskole - Korsør landevej 628 - 4242 - Boeslunde - 58362400 - [email protected]