Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

 

Morgensang


Dagen på Lille Egede Friskole starter med at alle elever fra alle klassetrin mødes i salen sammen med alle lærerne. Her synges 1-3 sange og/eller salmer, bedes fadervor og gives fælles beskeder.

Vi har valgt at prioritere morgensangen meget højt, da vi mener, det giver en god start på skoledagen for alle. Alle får sagt godmorgen til hinanden og dagen begynder i en fælles ånd.

Morgensang styrker det gode fællesskab og styrker den enkelte elev i at turde rejse sig op i en større forsamling og komme med sit budskab. Det kræver at den enkelte føler sig tryg og hørt.

Det går på skift blandt klasserne at vælge sangene/salmerne og ligeledes skiftes klasserne til at "styre" morgensangen. Der bliver bl.a. spurgt til, om nogen har noget at sige, der kan være en eller flere efterlysninger af tøj, legetøj eller andet. Har en klasse indøvet en sang/dans el. lign., kan man få lov at vise det frem for resten af skolen. Ved fødselsdage synges der for den enkelte elev.

Sangene og salmerne følger årets gang og giver et godt kendskab til både de kendte salmer og sange, men også de mere ukendte.

Hver fredag er fællesfortællingen en del af morgensangen. En fortælling kan ændre sig i opløbet og den har til formål gennem billeddannelse at stimulere fantasi, logik og oplevelse. Fortælleformen kan variere, der kan f.eks. fortælles via drama, musik og sang eller en helt anden fortælleform. Gennem det, eleven hører, udspringer der nogle billeder, afhængig af den enkelte elevs fantasi og det giver oplevelsen af helhed og sammenhæng i det hørte.

"De store fortællinger" fra Bibelen, fra den nordiske mytologi, fra danmarkshistorien og de fremmede kulturer er noget af det, der i hele skoleforløbet fortælles om. Fortælling foregår også ude i de enkelte klasser og ikke kun til fællesfortælling.

Det er som oftest lærerne der fortæller, men "gæstefortællere", f.eks. forældre eller andre med en fortælling på hjertet, er velkomne. Vi har f.eks. haft elever, der har fortalt og demonstreret forskellige danseformer. Der har været fortalt om alt lige fra førstehjælp over hestens historie med levende hest tilstede til motocrossfremvisning. Kun fantasien sætter grænsen.

Fortællingen følger også tit årets gang og giver dermed et kendskab, et svar eller en nysgerrighed og interesse på, og for, mange ting.

Hvorfor holder vi f.eks. påske, pinse eller Sankt Hans aften?

Hvor kommer trolde, nisser og alfer fra, og hvor går de hen?

Hvor kommer julerosen fra, og hvorfor blomstrer den i den kolde tid?

og mange, mange andre spørgsmål, som rører sig i alle; både store og små.

Morgensangen er fællesskab, som har stor betydning på skolen og som altid er forældre og andre velkomne til at deltage.