Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

OBS OBS: Vi udarbejdede en ny UMV  fra 4. - 9. klasse (DCUM) i januar 2016. Den var digital og påviste et meget fint undervisningsmiljø hos eleverne. Dog var der ting som skolen kunne rette op på (varme/ kulde, støjgener etc.) Det har vi forsøgt at imødekomme så vidt muligt.. Den pågældende medarbejder, der udførte arbejdet, er ikke ansat på skolen længere og da undersøgelsen var digital (og dermed gemt bag et login), kan vi desværre ikke fremvise den her på hjemmesiden. Vi har planlagt at udarbejde en ny UMR hen over efteråret 2017.
TW
 
Undervisningsmiljørapport marts 2013.
 

I løbet af vinteren 2012/13 er der på Lille Egede Friskole foretaget en grundig undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever.

 

Deltagere har været elever i 3.-9. klasse. Undersøgelsen er foregået klassevis. I hver klasse har der været tre etaper.

 

Under første etape har eleverne anonymt skrevet alt det ned, som de fandt kedeligt/træls/ negativt på skolen. Derefter gjorde de det samme med alt, de fandt godt/dejligt/positivt på skolen. Alle udsagn blev herefter skrevet rent, så ingen kunne se, hvem der havde skrevet hvad.

 

Anden etape foregik på den måde, at klassen fik de negative udsagn udleveret. Hver elev skulle sætte kryds ud for de fem vigtigste ting. Samme procedure fulgtes for positivlisten. Herefter blev alle krydser talt sammen – både positive og negative.

 

Tredje etape var mundtlig. Eleverne fik udleveret oversigten over negative udsagn med de prioriterede krydser. Dette var grundlaget for en snak i hver enkelt klasse, om hvad der kunne gøres for at rette op på eventuelle entydigt negative ting. I klasserne medførte dette gode og konstruktive debatter. Positivlisterne blev behandlet på samme måde, således at vi kunne danne os indtryk af, hvad der er det allerbedste ved at gå på Lille Egede Friskole.

 

I hver enkelt klasse udløste det debat, at de visse udtryk kunne ses på både negativ og positivlisten. Altså fik de en erkendelse af, at vi oplever ting forskelligt.

 

Der er ikke mange entydige konklusioner at drage. De yngste klasser fokuserede meget på gode legepladser og deres egne indbyrdes relationer i klaserne. 3. og 4. klasse har et fremtidsønske om, at der også vil blive råd til nye otte-kantede bygninger til deres klasser. De ældste klasser havde bl.a. fokus på kostpolitikken, som de kunne ønske bliver revideret.

 

På den positive side nævnes i alle klasser, at den årlige lejrskole er meget vigtig, selv om nogle af de yngste elever er bevidste om, at det kan være svært at være hjemmefra i flere dage. De nye bygninger roses. Vigtigt er det også, at alle klasser udtrykker at LEF er en god skole. De oplever lærerne er ”tossede”, hvilket skal forstås på ”den gode måde”. Det nævnes at lærerne er gode at tale med, og eleverne føler de bliver taget alvorligt.

 

Det er påfaldende, at der ikke nævnes ordet MOBNING på negativlisterne, men derimod optræder det på positivlisterne som noget, der ikke eksisterer på LEF.

 

 

Hele undersøgelsens råmateriale er samlet i en mappe på skolens kontor. Alle undersøgelser, samtaler og konklusioner er foretaget af undertegnede.

 

Marts 2013

 

Anny Bakmand

TIL TOPPEN