Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Indskolingen

Indskolingen omfatter bh.kl. - 2. kl. (Gult hus)

I indskolingen er man ligesom i resten af huset inddelt i aldersopdelte klasser. Da der er få lærere tilknyttet de enkelte klasser og da der tilstræbes parallellægning af timer, vil der være masser af muligheder for samarbejde klasserne imellem. For at skabe tid til fordybelse er en del lektioner lagt sammen i moduler af to lektioners varighed. Desuden er onsdagen emnedag, hvor man har samme lærer hele dagen. Efter første modul (to lektioner) har de tre indskolingsklasser en fælles legetime, inden der spises og undervisningen fortsætter.

Når en bh.kl. begynder, får klassen en "klasselærer", som man fortsætter med op i skoleforløbet - i hvert fald nogle år. D.v.s. begrebet "børnehaveklasselærer" findes ikke på Lille Egede Friskole. Derimod er der fastsat, hvilke ting der er væsentlige at styrke fra skolestart.

Målet for bh.klassen er således at:

skabe en gruppe/klasse, som fungerer godt sammen socialt.
styrke det enkelte barns sociale kompetencer.
lære børnene respekt for hinanden og lære dem at værdsætte hinandens ressourcer.
lære det enkelte barn at det er en vigtig person i fællesskabet og at alle har betydning.
lære at færdes på hele skolen, under en skoles regler, kultur og traditioner.
styrke koncentrationsevnen.
børnene skal turde indgå i et fællesskab i hele indskolingsgruppen.
børnene skal lære at tage ansvar for sig selv og andre.
styrke den enkeltes selvtillid.
Der er mange måder, hvorpå man kan arbejde hen mod ovenstående målsætning.
De midler og metoder vi understreger som de vigtigste er:

sproglig opmærksomhed.
motorisk træning.
leg (både fri og struktureret).
rytmik..
eksperimenterende aktiviteter.
begrebslære (indøvning af overbegreber).
fortælling.
udtrykke sig via billeder.
fælles oplevelser - også "ud af huset".
øve praktiske færdigheder.

Den systematiske læse- og regneindlæring begynder ikke før i 1. klasse, men er klassen parat, kan man sagtens "lege" med fagene, F.eks. kan man lege med danskfagets bogstaver og lyde via "sproglig opmærksomhed". Når man laver sorterings- og tælleopgaver, er det matematiske lege. Men det er vigtigt at understrege, at eleverne skal være parate. Leg, eksperimenteren og fortælling er de vigtigste redskaber til bevaring af barnets umiddelbare lyst til at få ny viden - at lære!

Indskolingen en en god samarbejdsbase. Men samtidig holdes for øje, at også inskolingseleverne skal være en del af hele skolens fællesskab. Dette fællesskab styrkes via fælles oplevelser og aktiviteter. Hver dag begynder med morgensang for hele skolen. Der er en ugentlig fællesfortælletime, og i løbet af året er der tilrettelagt dage og uger, hvor man arbejder på tværs af hele skolen. Det er vigtigt for de yngre elever erfarer, at de ældre elever er nogle, man kan stole på og søge hjælp hos. Dette er en del af det, at indgå i et ligeværdigt fællesskab.

TIL TOPPEN