Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

Samfundsfag

Formål

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

 

Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

 

Stk.3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier

Læseplan

      

Politik

 

Kompetenceområdet politik omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

 

Demokrati fokuserer på demokratiformer og andre styreformer.

Det politiske system, retsstat og rettigheder fokuserer på det formelle demokrati og de politiske beslutningsprocesser samt sammenhænge mellem demokrati, retsstat og grundlæggende rettigheder.

Politiske partier og ideologier fokuserer på, hvordan de politiske partier placerer sig i forhold til hinanden med udgangspunkt i ideologier og mærkesager.

Medier og politik fokuserer på, hvordan forskellige aktører kan bruge medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger, og som arena for den demokratiske debat.

EU og Danmark fokuserer på samspillet mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark. International politik fokuserer på Danmarks muligheder for at føre udenrigspolitik i en globaliseret verden.

 

Økonomi

 

Kompetenceområdet økonomi omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 

Privatøkonomi og forbrugeradfærd fokuserer på privatøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i elevernes egen økonomi.

Velfærdsstater fokuserer på centrale velfærdsprincipper og velfærdsmodeller. Samfundsøkonomiske sammenhænge fokuserer på det økonomiske kredsløb, herunder erhvervsstrukturer i Danmark og i verden og globaliseringens betydning herfor. Markedsøkonomi og blandingsøkonomi fokuserer på udbuds- og efterspørgselsmekanismer, samt hvordan markeder virker.

Økonomisk vækst og bæredygtighed fokuserer på sammenhængen mellem økonomisk vækst, bæredygtighed og innovation.

 

Sociale og kulturelle forhold

 

Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 

Socialisering fokuserer på, hvordan individer gennem socialiseringen påvirkes af at indgå i forskellige sociale grupper og fællesskaber.

Kultur fokuserer på forskellige måder at beskrive og analysere kultur på, og at der er forskellige holdninger til den kulturelle udvikling.

Social differentiering fokuserer på forskellige samfundsfaglige og politiske tilgange til spørgsmål om social og kulturel stratifikation.

 

Samfundsfaglige metoder

 

Kompetenceområdet samfundsfaglige metoder omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 

Undersøgelsesmetoder fokuserer på, at eleverne kan anvende samfundsfaglige undersøgelsesmetoder og gennemføre undersøgelser.

Formidling fokuserer på, at eleverne kan formidle resultater af gennemførte undersøgelser.

Sprog og skriftsprog fokuserer på, at eleverne kan begå sig i skrift og tale inden for fagets områder.

Informationssøgning fokuserer på, at eleverne kan finde relevante kilder til at belyse samfundsfaglige problemstillinger.

Statistik fokuserer på, at eleverne kan tolke statistik inden for fagets områder.