Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Fortælling

 

Formål:

Fortællingens opgave er livsoplysning - at give børnene og de unge kendskab til den kulturelle og historiske baggrund, de er kommet af og dermed gøre dem bedre i stand til at forstå meningen med livet.
De skal møde den danske kultur med rod i kristendommen. Endvidere skal de høre om andre kultursamfund, som var forud for den kristne, især i Norden og i oldtidens Grækenland.
De skal ligeledes gøres bekendt med andre nutidige religioner, så de får forståelse for andre livsformer og holdninger.

Indhold:

Bh.klassen: Folkeeventyr og fabler.
1.klasse: Bibelske grundfortællinger fra GT og NT.
2.klasse: Nordiske myter.
3.klasse: Nordiske heltesagn.
4.klasse: Græske gude- og heltesagn.
5.klasse: Bibelske grundfortællinger fra GT og NT.
6. og 7. klasse: Bibelske grundfortællinger fra GT og NT og kristendommens historie i Danmark indtil reformationen og kristendommens historie i Danmark fra reformationen og til nutiden. Europæisk filosofihistorie med udgangspunkt i "Sofies verden".
8. og 9. klasse: Andre verdensreligioner og religiøse bevægelser og betydningsfulde kulturhistoriske personligheder.
 

Bh.klassen

Der fortælles fortrinsvis danske og nordiske folkeeventyr, der tydeligt viser de onde og de gode, og hvor det går godt for helten til sidst! I begyndelsen kan man med fordel vælge nogle remseeventyr, der som regel er korte, for at vænne børnene til at lytte. Senere fortælles længere historier.

Eks. på remseeventyr:
Kylle-rylle
Hanens romerrige
Pandekagen
De tre Bukke Bruse
Den tykke kat
Pimpegryden

Eks. på folkeeventyr:
Drengen som gik til nordenvinden
Hans der drog ud for at finde sin angst
Konen i muddergrøften
Drengen der ikke kunne blive vred
Gråben
Fiddivaw

1. klasse

Fra Det gamle Testamente fortælles om
Skabelsen
Paradisets have og syndefaldet
Syndfloden og Noas ark
Abraham, Isak, Jakob, Josef og Moses

Fra Det nye Testamente fortælles om
Jesu fødsel og barndom, f. eks.
- Bethlehem
- De hellige tre konger
- Flugten til Egypten
- Jesus i templet
Desuden enkelte lignelser som f. eks.
-Den barmhjertige samaritaner
-Den fortabte søn

2. klasse

De nordiske myter om:
Ask Yggdrasil
Asgård, Midgård, Udgård
Aserne:
Odin, Thor, Frigg, Balder, Freja, Njord, Tyr, Heimdal, Brage, Loke, Hel m.fl.
Valhal
Midgårdsormen
Fenrisulven
Jætterne
Thors eventyr om:
- rejsen til Udgårdsloke
- Thors fisketur
- Hymers ølkar
- Thor henter sin hammer
- Tvekampen med Hrungner
- Thors besøg hos Geirrød
Lokes bedrifter:
- Lokes skænderi
- Balders død
- Lokes straf
Ragnarok

3. klasse

Nordiske heltesagn om:
-Sigurd Fafnersbane
- Vølund Smed
- Uffe hin Spage
- Skjoldungerne
- Stærkodder
- Hagbard og Signe
- Eriks saga
- Frode Fredegod
- Regnar Lodbrog
m. fl.

4. klasse

De vigtigste græske gude- og heltesagn

Olympens guder: (i parentes den romerske betegnelse)
Zeus (Jupiter) den øverste gud
Hera (Juno) ægteskabets beskytter
Hephaistos (Vulcanus) ildens gud
Athene (Minerva) klogskab, kunst, håndværk
Apollon (Apollo) spåmand, orakelgiver
Artemis (Diana) jagtens gudinde
Ares (Mars) krigsgud
Afrodite (Venus) kærlighedsgudinde
Hermes (Mercur) handel og forretningsliv
Poseidon (Neptun) havets gud
Dionysos (Liber) vinens gud

Græske heltesagn om:
- krigen mod Troja
- Odysseus' rejser
Herakles
Perseus
Jason
Med evt. udgangspunkt i fortællingen om Odysseus kan de enkelte guders historie flettes ind, hvor de naturligt forekommer i forløbet.

5. klasse

Fra Det gamle Testamente fortælles om:
- Josva
- Lovløse tider
- Jerikos mure
- Gideon
- Samson og hans hemmelighed
- Samuel
m.fl.
Fra Det nye Testamente berettes om:
- Jesu ungdomsliv
- Johannes Døberen
- Udvælgelsen af de 12 disciple
- Undere
- Lignelserne

6. og 7. klasse

Fra det gamle Testamente fortælles om:
Kongerne:
- Saul
- David , hans salmer, kampen mod Goliath, m.m.
- Salomon, tempelbyggeriet, hans visdom m.m.
Profeterne:
- Elias
- Elisa
- Esajas
Bortførelsen til Babylon m.m.

Fra Det nye Testamente fortælles om:
- lidelseshistorien om Jesu død og opstandelse
- påske
- pinse
- dåbsbefalingen
- den første begyndende kristendom
- Paulus m.m.

Kristendommens historie, fortrinsvis i Danmark
- Ansgar, Nordens apostel
- den katolske middelalder
- livet i middelalderkirken
- den lutherske reformation
- pietisme og oplysningstid
- 1800-tallets vækkelser og selvstændighed
- 1900- tallets folkekirke
Filosofihistorie med udgangspunkt i "Sofies verden"

8. og 9. klasse

Andre religioner og religiøse bevægelser.
- fortrinsvis om, hvad de enkelte religioner i hovedtræk står for i vores tid, sammenholdt med kristendommen.
Jødedommen
Islam
Hinduisme
Buddhisme
Nyreligiøse bevægelser


Betydningsfulde kulturhistoriske personligheder, fortrinsvis i Danmark
f. eks.
Martin Luther 1451 - 1506
Hans Tausen 1494 - 1561
Galilei 1564 - 1642
Tycho Brahe 1546 - 1601
Thomas Kingo 1634 - 1703
Leonora Christine 1621 - 1698
Hans Egede 1686 - 1758
Ludvig Holberg 1684 - 1754
H.C.Ørsted 1777 - 1851
B.S.Ingemann 1789 - 1862
Bertel Thorvaldsen 1770 - 1844
N.F.S. Grundtvig 1783 - 1872
Christen Kold 1816 - 1870
H.C.Andersen 1805 - 1875
Søren Kierkegaard 1813 - 1855
Knud Rasmussen 1879 - 1933
Poul Henningsen 1894 - 1967
m.fl.


Fælles for alle klassetrin:

Hvert år en kort fortælling/repetition af, hvorfor vi holder jul, påske og pinse afstemt efter det klassetrin, man fortæller til, så vi kan sikre os, at alle elever kender den oprindelige baggrund for "ferierne".

TIL TOPPEN