Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

TUDE

T: Tænkning/Teori

U: Undren

D: Debat

E: Etik

 

TUDE Teori/Undren/Debat/Etik for 7.-9. klasse er en fortsættelse af faget fortælling.

TUDEs formål er livsoplysning – at give eleverne et bredt kendskab til den kulturelle og historiske baggrund, de er kommet af, for dermed at gøre dem i stand til bedre at forstå kulturelt betingede årsager og sammenhænge.

Ideen med faget er på baggrund af Grundtvigs dannelsessyn hang uløseligt sammen med livsoplysningen, fordi sigtet med dannelsen var, at eleverne blev oplyst om selve livet.


Mål:

TUDE er en tværfaglig udvidelse af det man ikke altid når på klassen.

Eleverne gøres bekendt med nutidige religioner og (sub-)kulturer, så de får indblik i og forståelse for andre tankesæt og holdninger samt filosofi og etiske og moralske dilemmaer.

Det tilstræbes, at eleverne i videst muligt omfang er aktivt deltagende og får mulighed for frit at debattere egne synspunkter og holdninger.

 

Indhold:

 

I hver lektion deltager minimum 3 lærere – én pr. klasse – hvoraf én er primær oplægsholder og de øvrige har sat sig ind i emnet, så de kan bidrage konstruktivt og i øvrigt agere tilsyn.

Formen afhænger af de metoder, den enkelte lærer vælger, og kan f.eks. være:

       Fortælling

       Foredrag

       Multimodale tekster

       Gæstelærere

       Oplæsning

       Oplæg med spørgsmål/diskussion i grupper eller plenum

       Drama/rollespil