Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Musik

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

 

Her på stedet:

På Lille Egede Friskole er det musikalske fællesskab en integreret og uundværlig del af skolens samlede virke. I praksis betyder det blandt andet, at vi synger morgensang hver dag. Eleverne får et bredt kendskab til salmer og sange af forskellig art, når vi synger morgensang. Dette har udspring i den grundtvigske tradition. Børnene vælger på skift salmer og sange fra ”Dansk Skolesangbog”, som alle har et eksemplar af. Herudover vælges ofte fx børnesange eller andre kendte sange – lejlighedsvis på andre sprog. Andre musikalske indslag er også velkomne ved morgensang.

 

Vi synger også fællessange ved alle fællesarrangementer.

På Lille Egede Friskole er det vigtigt, at eleverne lærer nogle basale færdigheder på de rytmiske instrumenter, så de er i stand til at bidrage ved diverse musikarrangementer eks. juleafslutning og musikfestival.

Den årlige musikfestival ligger i juni, og her vil 0. - 5. klasse optræde klassevis. 6. - 9. klasse deltager, men som valghold.

Der er fast tradition for, at 2. klasse spiller julespil, det sker i et samarbejde mellem klasselærer og musiklærer.

Ligeledes går 4. klasse Luciaoptog for resten af skolen.

Der bliver oprettet et frivilligt korhold for 4. - 6. klasse, hvor vi optræder til et julearrangement og deltager i korstævne i foråret. 

Obligatorisk musikundervisning

På Lille Egede Friskole modtager alle elever fra børnehaveklassen til 5. klasse to lektioner obligatorisk musikundervisning pr. uge.

Indskolingen har fokus på bevægelse og pulsfornemmelse. Ligeledes arbejder vi med instrumentkendskab og begyndende musikudøvelse på disse.

På Mellemtrinnet videreudvikler vi de kompetencer eleverne har arbejdet med i indskolingen. Ligeledes udvides elevernes kendskab til musikens verden gennem direkte udøvelse på indtrumenter.

 

Musikundervisning som valgfag

Fra 6. til 9. klasse tilbyder vi musikundervisning som valgfag – ligeledes to undervisningslektioner pr. valghold pr. uge.

Vi arbejder videre med instrumenter for at opnå et så højt niveau som muligt, men derudover arbejder vi også med performance-delen. Vi ønsker for vores elever, at de opnår en fortrolighed ved at stå foran en større forsamling og være midtpunkt.  

 

Ovenstående forløb giver eleven mulighed for en fremtidig aktivt musikalsk udøvelse. Til gavn for sig selv men også for andre. Endvidere udvikles sociale kompetencer når eleven indgår i sammenspilsrelationer. Den musikalske dimension bidrager sammen med det øvrige skoleforløb til dannelsen af hele mennesker.