Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Fysik/kemi

På vores skole forsøger vi at tilrettelægge undervisningen, så den følger elevernes abstraktionsniveau og forståelse for sig selv og deres omverden. Derfor er undervisningen i faget, opdelt på følgende måde:

For 7. klassetrin gælder:

I årets løb arbejdes med mange korte forløb, som er let forståelige, tydelige og let udførlige med stor synlig effekt. Emnerne skal undre eleverne og anspore dem til at forsøge, at eksperimentere sig frem, til forståelse og forklaring. Dette skoleår danner samtidigt grundlag for et bredt kendskab til den naturvidenskabelige måde at forstå og beskrive vores omgivende verden på. Emnerne vil overvejende være fra faget fysik. Faget er skemalagt 2 lektioner pr. uge.   
 

For 8. klassetrin gælder:

Eleverne vil i årets løb blive præsenteret for emner af længere varighed. Emnerne vil være mere abstrakte og kræve en større teoretisk indsigt. Emnerne behandles både praktisk og teoretisk, og eleverne skal slutteligt, efter hvert emne, selvstændigt udarbejde en rapport. Faget er skemalagt på emneonsdage med ½ undervisningsdag.

For 9. klassetrin gælder:

Der arbejdes med ganske få emner på dette klassetrin. Emnerne er omfattende, brede og skal behandles ud fra mange aspekter. Eleverne skal gennem arbejdet med emnerne kunne eksperimentere, forstå og gøre rede for sammenhænge fra de mindste til de største. Faget lægger op til samarbejde med andre fag, f.eks. samfundsfag, historie, biologi og geografi. Faget er skemalagt på emneonsdage med ½ undervisningsdag.

For 7., 8. og 9. klassetrin gælder:

At eleverne bliver præsenteret for fagets forbindelse til den historiske og samfundsmæssige udvikling samt persongalleri, knyttet til emnerne.

I øvrigt står undervisningen mål med de krav, Undervisningsministeriet stiller til faget fysik/kemi.